ankieta

prawopomocni dla prawników

Ankieta została przygotowana, aby zrozumieć potrzeby prawników.
Analogiczna dotyczy potrzeb klientów prawników, celem jest znalezienie płaszczyzny
porozumienia oraz rozwój wiedzy społeczeństwa o prawie.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki służą stworzeniu dobrej usługi.

Dziękuję za poświęcony czas.